BẢNG BÁO GIÁ

Hình ảnh Tên thiết bị Mã hàng Danh mục Giá
1506676558-thickness-planer-8211-tp2040-tp2050-13-8243 Thickness planer – TP2040/TP2050 13″ Rodeo
1506676547-thickness-planer-8211-tp2020-tp2030-12-8243 Thickness planer – TP2020/TP2030 12″ Rodeo
1506676537-thickness-planer-8211-tp2010-10-8243 Thickness planer – TP2010 10″ Rodeo
1506676524-thickness-planer-8211-tp1810-1820-10-8243 Thickness planer – TP1810/1820 10″ Rodeo
1506676514-thickness-planer-8211-tp1610-tp1620-10-8243 Thickness planer – TP1610/TP1620 10″ Rodeo
1506676501-table-saw-8211-ts1625-ts1825-10-8243 Table saw – TS1625/TS1825 10″ Rodeo
1506676491-table-saw-bench-planer-8211-tb1831-tb1841 Table saw + Máy bào bàn – TB1831/TB1841 Rodeo
1506676478-table-saw-bench-planer-8211-tb1625-tb1825-10-8243 Table saw + Máy bào bàn – TB1625/TB1825 10″ Rodeo
1506676467-table-saw-bench-planer-8211-tb1621-tb1821-8-8243 Table saw + Máy bào bàn – TB1621/TB1821 8″ Rodeo
1506676455-bench-planer-thicknesser-8211-bt1812-bt1821-10-8243 Máy bào bàn + Thicknesser – BT1812/BT1821 10″ Rodeo
1506676443-bench-planer-thicknesser-8211-bt1612-bt1621-8-8243 Máy bào bàn + Thicknesser – BT1612/BT1621 8″ Rodeo
1506676430-bench-planer-thicknesser-table-saw-btt1622-btt1826 Máy bào bàn + Thicknesser + Table saw BTT1622/BTT1826 Rodeo
1506676417-bench-planer-thicknesser-table-saw-btt1621-btt1825-10-8243 Máy bào bàn + Thicknesser + Table saw BTT1621/BTT1825 10″ Rodeo
1506676409-bench-planer-thicknesser-table-saw-drill-bttd1622-bttd1826 Máy bào bàn + Thicknesser + Table saw + Drill BTTD1622/BTTD1826 Rodeo
1506676398-bench-planer-thicknesser-table-saw-drill-bttd1621-bttd1825 Máy bào bàn + Thicknesser + Table saw + Drill BTTD1621/BTTD1825 Rodeo
1506676386-miter-saw-8211-mt1900-255mm Miter saw – MT1900 255mm Rodeo
1506676374-miter-saw-8211-mt1800b-305mm Miter saw – MT1800B 305mm Rodeo
1506676365-miter-saw-8211-mt1800-255mm Miter saw – MT1800 255mm Rodeo
1506676352-miter-saw-8211-mt1200-205mm Miter saw – MT1200 205mm Rodeo
1506676342-bench-planer-8211-bp1820-1830-6-8243 Máy bào bàn – BP1820/1830 6″ Rodeo
1506676334-bench-planer-8211-bp1620-1630-6-8243 Máy bào bàn – BP1620/1630 6″ Rodeo
1506676323-bench-planer-8211-bp1610-1810-6-8243 Máy bào bàn – BP1610/1810 6″ Rodeo
1506676315-cutting-guides-8211-mmc310 Cutting guides – MMC310 Rodeo
1506676210-marble-saw-8211-ms1401 Marble saw – MS1401 Rodeo
1506676199-marble-saw-8211-ms1301 Marble saw – MS1301 Rodeo
1506676188-polisher-8211-po1218 Polisher – PO1218 Rodeo
1506676178-screwdriver-8211-ds7101 Screwdriver – DS7101 Rodeo
1506676164-screwdriver-8211-ds5501 Screwdriver – DS5501 Rodeo
1506676152-impact-drill-8211-id1050 Máy khoan búa – ID1050 Rodeo
1506676140-impact-drill-8211-id0850 Máy khoan búa – ID0850 Rodeo
1506676129-impact-drill-8211-id0810 Máy khoan búa – ID0810 Rodeo
1506676115-impact-drill-8211-id0750 Máy khoan búa – ID0750 Rodeo
1506676103-impact-drill-8211-id0710 Máy khoan búa – ID0710 Rodeo
1506676094-impact-drill-8211-id0650 Máy khoan búa – ID0650 Rodeo
1506676084-impact-drill-8211-id0550 Máy khoan búa – ID0550 Rodeo
1506676076-electric-drill-8211-d0800 Máy khoan điện – D0800 Rodeo
1506676064-electric-drill-8211-d0600 Máy khoan điện – D0600 Rodeo
1506676053-electric-drill-8211-d0552 Máy khoan điện – D0552 Rodeo
1506676045-electric-drill-8211-d0551 Máy khoan điện – D0551 Rodeo
1506676037-electric-drill-8211-d0450 Máy khoan điện – D0450 Rodeo
1506676028-electric-drill-8211-d0400 Máy khoan điện – D0400 Rodeo
1506676018-electric-drill-8211-d0350 Máy khoan điện – D0350 Rodeo
1506676010-electric-drill-8211-d0300 Máy khoan điện – D0300 Rodeo
1506676001-jig-saw-8211-js7513 Jig saw – JS7513 Rodeo
1506675991-jig-saw-8211-js7110t Jig saw – JS7110T Rodeo
1506675979-jig-saw-8211-js7110 Jig saw – JS7110 Rodeo
1506675969-jig-saw-8211-js7165 Jig saw – JS7165 Rodeo
1506675958-jig-saw-8211-js5501 Jig saw – JS5501 Rodeo
1506675948-circular-saw-8211-cs2435 Circular saw – CS2435 Rodeo
1506675936-circular-saw-8211-cs2430 Circular saw – CS2430 Rodeo
1506675924-circular-saw-8211-cs2400 Circular saw – CS2400 Rodeo
1506675912-circular-saw-8211-cs2100 Circular saw – CS2100 Rodeo
1506675901-circular-saw-8211-cs1300 Circular saw – CS1300 Rodeo
1506675892-circular-saw-8211-cs1250 Circular saw – CS1250 Rodeo
1506675880-demolition-hammer-8211-dh1520 Demolition hammer – DH1520 Rodeo
1506675228-demolition-hammer-8211-dh1510 Demolition hammer – DH1510 Rodeo
1506675219-demolition-hammer-8211-dh1400 Demolition hammer – DH1400 Rodeo
1506675210-demolition-hammer-8211-dh1100b Demolition hammer – DH1100B Rodeo
1506675198-demolition-hammer-8211-dh1100 Demolition hammer – DH1100 Rodeo
1506675186-rotary-hammer-8211-lrh8261 Rotary hammer – LRH8261 Rodeo
1506675174-rotary-hammer-8211-rh9028 Rotary hammer – RH9028 Rodeo
1506675163-rotary-hammer-8211-lrh8260 Rotary hammer – LRH8260 Rodeo
1506675150-rotary-hammer-8211-rh1232 Rotary hammer – RH1232 Rodeo
1506675142-angle-grinder-8211-ag2623h Angle Grinder – AG2623H Rodeo
1506675130-angle-grinder-8211-ag2618h Angle Grinder – AG2618H Rodeo
1506675110-angle-grinder-8211-ag2423 Angle Grinder – AG2423 Rodeo
1506675096-angle-grinder-8211-ag2418 Angle Grinder – AG2418 Rodeo
1506675071-angle-grinder-8211-ag2323 Angle Grinder – AG2323 Rodeo
1506675058-angle-grinder-8211-ag2318 Angle Grinder – AG2318 Rodeo
1506675046-angle-grinder-8211-ag2023 Angle Grinder – AG2023 Rodeo
1506675035-angle-grinder-8211-ag2018 Angle Grinder – AG2018 Rodeo
1506675025-angle-grinder-8211-ag1415 Angle Grinder – AG1415 Rodeo
1506675014-angle-grinder-8211-ag1122 Angle Grinder – AG1122 Rodeo
1506674698-angle-grinder-8211-ag0851 Angle Grinder – AG0851 Rodeo
1506674687-angle-grinder-8211-ag1418 Angle Grinder – AG1418 Rodeo
1506674673-angle-grinder-8211-ag1121 Angle Grinder – AG1121 Rodeo
1506674655-angle-grinder-8211-ag0861 Angle Grinder – AG0861 Rodeo
1506674634-angle-grinder-8211-ag0720b Angle Grinder – AG0720B Rodeo
1506674615-angle-grinder-8211-ag0721 Angle Grinder – AG0721 Rodeo
1506674602-angle-grinder-8211-ag0731 Angle Grinder – AG0731 Rodeo
1506674585-angle-grinder-8211-ag0810 Angle Grinder – AG0810 Rodeo
1506674551-angle-grinder-8211-ag0710 Angle Grinder – AG0710 Rodeo
1506674533-angle-grinder-8211-ag0800 Angle Grinder – AG0800 Rodeo
1506674516-angle-grinder-8211-ag0701a Angle Grinder – AG0701A Rodeo
AG2418231 Máy mài góc rodeo AG2423 Máy mài góc
1504893360-6403-Li-ca-g-DW03410 DWA03260 - Lưỡi cắt nhôm Dewalt Lưỡi cưa 690,000 
1504893360-6403-Li-ca-g-DW03410 Lưỡi cưa gỗ DeWALT DW03410 Lưỡi cưa 150,000 
1504893169-9098-D26411 Máy thổi nóng DEWALT D26411 - 2000W Máy thổi hơi nóng 1,520,000 
1504892943-4904-1926411-a-1926411 Máy thổi hơi nóng Dewalt D26411 (Vàng) Máy thổi hơi nóng 1,250,000 
1504892694-3499-d28720 Máy cắt sắt Dewalt D28720 (2200W) Máy cắt sắt 2,950,000 
1504892494-8706-vibrante-1-4-de-feuille-230w Máy chà nhám chuyên dụng Dewalt D26441 Máy chà nhám 1,450,000 
1504892325-9453-1451386489007-6705753 Máy cưa đĩa 185mm Dewalt DWE561 1250W (Vàng) Máy cưa đĩa 2,100,000 
1504892154-1954-1451386512005-7710664 Máy cắt gạch 110mm Dewalt DW862 1270W (Vàng) Máy cắt gạch 1,500,000 
1504891883-9072-1478156135219-2377180 Máy khoan bê tông DeWalt D25144KA 900W (Vàng) Máy khoan búa 3,600,000 
1504891745-8906-D25143K-3 Máy khoan đục bê tông 900W Dewalt D25143K Máy khoan búa 3,350,000 
1504891616-7590-D25133K-1 Máy khoan đục bê tông SDS Dewalt D25133K Máy khoan động lực 3,230,000 
1504891368-9269-g-sds-dewalt-d25123k-15655-1 Máy khoan đục bê tông SDS Dewalt D25123K Máy khoan động lực 3,230,000 
1504891138-4874-D25033K Máy khoan đục bê tông SDS Dewalt D25033K Máy khoan động lực 2,450,000 
1504890896-6176-15-17-06-2017-21-56-04 Máy cưa đĩa - D25032K 22MM - 710W (SDS - PLUS) Máy cưa đĩa 2,320,000 
1504890667-2381-may-khoan-Dewalt-DWD024 Máy khoan động lực DeWalt DWD024 Máy khoan động lực 1,300,000 
1504890517-1760-may-khoan-Dewalt-DWD014-vang Máy khoan DeWalt DWD014 Máy khoan sắt 950,000 
1504890363-6209-may-khoan-Dewalt-DWD010 Máy khoan DeWalt DWD010 Máy khoan sắt 970,000 
1504890151-5004-mai-mai-DeWalt-DW840-hop Máy mài góc 180mm 1.800W DeWalt DW840 Máy mài góc 2,190,000 
1504889977-2713-may-mai-DeWalt-DW830-mo-hop Máy mài góc 125mm 1.400W DeWalt DW830 Máy mài góc 1,640,000 
1504889817-3573-y-mai-goc-dewalt-dwe8110s-tr Máy mài góc 125mm 720W DeWalt DWE8110S Máy mài góc 1,190,000 
1504889648-6925-may-mai-goc-DeWALT-DWE8100T Máy mài góc 100mm 720W DeWalt DWE8100T Máy mài góc 1,050,000 
1504889203-6091-may-mai-DeWalt-DWE8100S-hop Máy mài góc 100mm 720W DeWalt DWE8100S Máy mài góc 1,050,000 
1504888950-3537-may-mai-DeWALT-DW810-vang Máy mài góc 100mm 680W DeWalt DW810 Máy mài góc 950,000 
1504888680-5042-may-do-Stanley-TLM-330-500 Máy đo khoảng cách Laser Stanley TLM 330 (100M) Máy đo khoảng cách 3,990,000 
1504888389-8657-may-do-Stanley-TLM-165-500 Máy đo khoảng cách Laser Stanley TLM 165 (50M) Máy đo khoảng cách 2,100,000 
1504888214-2875-may-do-Stanley-TLM-99-500 Máy đo khoảng cách Laser Stanley TLM 99 (30M) Máy đo khoảng cách 1,520,000 
1504888054-2063-may-rua-xe-Stanley-STPW-1800 Máy phun xịt rửa cao áp 1.800W Stanley STPW 1800 Máy phun xịt 2,990,000 
1504887902-6776-xit-ap-luc-stanley-stpw1400 Máy phun xịt áp lực Stanley STPW1400 Máy phun xịt 2,150,000 
1504887508-3523-at-nhom-Stanley-STEL-721-sau Máy cắt nhôm Stanley Stel 731 255mm - 1500W Máy cắt nhôm 3,450,000 
1504887181-1975-oi-bui-stanley-stpt-600-vang Máy thổi bụi Stanley STPT 600 Máy thổi bụi 900,000 
Máy thổi nóng Stanley Stel 670 2000W Máy thổi nóng 680,000 
1504886867-6931-may-cua-Stanley-STEL-311-500 Máy cưa đĩa Stanley Stel 311 185mm - 1510W Máy cưa đĩa 1,370,000 
1504865500-8354-may-cua-Stanley-Stel-345-500 Máy cưa lọng Stanley Stel 345 85mm - 650W Máy cưa lọng 1,500,000 
1504865137-3363-may-bao-Stanley-STEL-630-500 Máy bào Stanley Stel 630 82mm - 750W Máy bào 1,450,000 
1504857648-4995-may-cat-Stanley-STEL-701-may Máy cắt sắt Stanley Stel 701 355mm - 2100W Máy Cắt 2,500,000 
1504857513-3722-at-gach-Stanley-STSP-125-500 Máy cắt gạch Stanley STSP 125 125mm - 1320W Máy Cắt 1,150,000 
1504857378-1791-may-mai-STANLEY-STEL-861-500 Máy mài khuôn Stanley Stel 861 100mm - 600W Máy mài khuôn 950,000 
1504857201-3707-ai-goc-Stanley-STGL-2218-500 Máy mài góc Stanley STGL 2218 180mm - 2200W Máy mài góc 1,770,000 
1504856905-6573-ai-goc-Stanley-STGL-8100-500 Máy mài góc Stanley STGT 8100 100mm - 850W Máy mài góc 810,000 
1504856786-4198-ai-goc-Stanley-STGL-8100-500 Máy mài góc Stanley STGT 8100 100mm - 850W Máy mài góc 820,000 
1504856646-2961-ai-goc-Stanley-STGL-6100-500 Máy mài góc Stanley STGS 6100 100mm - 680W Máy mài góc 700,000 
1504855834-9518-ai-goc-Stanley-STGL-6100-500 Máy mài góc Stanley STGS 6100 100mm - 680W Máy mài góc 710,000 
1504855535-6353-ai-goc-Stanley-STGL-5100-500 Máy mài góc Stanley STGS 5100 100mm - 580W Máy mài góc 680,000 
18v-may-khoan-van-vit-dung-pin-stanley-scd20c2 Máy khoan vặn vít dùng pin Stanley SCD20C2 18v Máy vặn vít dùng pin 2,450,000 
1504519289-6254-y-khoan-Stanley-SCD-12S2-500 Máy khoan pin Stanley SCD 12S2 10mm - 10.8V Máy khoan pin 1,950,000 
1504516821-6503-hoan-Stanley-STCD-1081B2-500 Máy khoan pin Stanley STCD 1081B2 Máy khoan pin 2,250,000 
1504512895-5842-may-khoan-Stanley-5-use Máy đục Stanley STHM 5 17mm - 1110W Máy đục phá 2,900,000 
1504512249-7228-khoan-Stanley-STHR272KS-500 Máy khoan búa Stanley STHR 272 26mm - 850W Máy khoan búa
1504505659-8522-nley-stel-506k-24mm-750w-700 Máy khoan búa Stanley Stel 506K 24mm - 750W Máy khoan búa
1504505455-5026-an-sat-Stanley-STEL-505K-500 Máy khoan búa Stanley Stel 505K 24mm - 750W Máy khoan búa 1,950,000 
1504504740-2186-oan-bua-Stanley-STHR202K-500 Máy khoan búa Stanley STHR202K 20mm - 620W Máy khoan búa 1,450,000 
1504504456-2634-y-khoan-Stanley-STDH7213-500 Máy khoan động lực Stanley STDH7213 13mm - 720W Máy khoan động lực 900,000 
1504503484-6367-khoan-Stanley-Stel-142K-500 Máy khoan động lực Stanley Stel 142K 13mm - 650w Máy khoan động lực 970,000 
may-khoan-sat-stanley-stdr5510-10mm-500w Máy khoan sắt Stanley STDR5510 10mm - 500w Máy khoan sắt 750,000 
may-khoan-sat-stanley-stel-101-10mm Máy khoan sắt Stanley STEL 101 10mm Máy khoan sắt 690,000 
18788406_893779584102566_1139096620_n Máy uốn sắt Fi 25-32 Máy uốn sắt
may-khoan-makita-hp1630 Máy khoan Makita HP1630 Khoan chuyên dụng
may-khoan-sat-makita-ds4011 Máy khoan sắt Makita DS5000 Khoan chuyên dụng
may-khoan-toc-do-cao-makita-dp4010 Máy khoan sắt Makita DS4011 Khoan chuyên dụng
may-khoan-sat-makita-6412 Máy khoan tốc độ cao Makita DP4010 Khoan chuyên dụng
may-khoan-sat-makita-6411 Máy khoan sắt Makita 6412 Máy Cắt
may-khoan-sat-makita-6411 Máy khoan sắt Makita 6411 Khoan chuyên dụng 1,050,000 
may-xay-dung-ngo-duong-makita-dp2010 Makita Dp2010 Máy dụng cụ điện cầm tay 1,070,000 
18452330_884714815009043_2127172912_o Tời côn Máy công trình
18471885_884714495009075_368169652_o Tời hộp số Máy công trình
18424491_883094701837721_241678608_n Vận Thăng và bệ Máy công trình
may3 Máy băm nền bê tông MAYBAMNEN Máy công trình
may1 Máy đầm thước MAYDAMTHUOC Máy công trình
damcoc Đầm cóc Worker Newson Damcoc Máy công trình
ranhtuong1 Máy cắt rãnh tường 2 lưỡi Ranhtuong2luoi Máy Cắt
may-cha-chan-tuongACZ1 Máy chà nhân tường ACZ ACZCT01 Máy chà nhám
bontron3501 Bồn trộn 350lit(1 bao) bontron350 Máy công trình
Ast610 Máy chà nhám tăng DCA Ast610 Ast610 Máy chà nhám
KCD – 10A Máy rút lõi bê tông KCD – 10A
Máy rút lõi bê tông KCD – 10 Máy công trình
KCD – 6A Máy rút lõi bê tông KCD – 6A KCD – 6A Máy công trình
1383041960_kcd-6_01 Máy rút lõi bê tông KCD – 6 KCD – 6 Máy công trình
GBH_2_28_DV Máy khoan bê tông GBH 2-26RE GBH 2-26RE Khoan chuyên dụng 3,480,000 
GBH 2-24DRE Máy khoan GBH 2-24DRE GBH 2-24DRE Khoan chuyên dụng 3,250,000 
11621914_B Máy khoan Bosch GBH 2-24RE GBH 2-24RE Khoan chuyên dụng 3,020,000 
jpg830x478 Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23RE GBH 2-23RE Khoan chuyên dụng 2,870,000 
GBH 2-20DRE Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20DRE GBH 2-20DRE Khoan chuyên dụng 2,850,000 
357 Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-20RE GBH 2-20RE Khoan chuyên dụng 2,750,000 
_bosch_gbh_2400_professional_142675923920 Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-18RE GBH 2-18RE Khoan chuyên dụng 2,270,000 
Bosch-GSB-20-2-RE Máy khoan GSB 20RE GSB 20RE Khoan chuyên dụng
BOSCH-GSB13-RE_BZP Máy khoan Bosch GSB 16RE GSB 16RE Khoan chuyên dụng 1,640,000 
GSB 1300RE Bộ máy khoan GSB 1300RE set 100 chi tiết GSB 1300RE Khoan chuyên dụng 1,590,000 
GSB13RE Bộ máy khoan GSB13RE set 100 chi tiết GSB13RE Khoan chuyên dụng 1,850,000 
GSB 550 Bộ máy khoan Bosch GSB550 set GSB550 Khoan chuyên dụng 1,450,000 
GSB 13RE Máy khoan Bosch GSB 13RE GSB 13RE Khoan chuyên dụng 1,475,000 
Gsb_1300_S Máy khoan Bosch GSB 10RE GSB 10RE Khoan chuyên dụng 1,670,000 
GBM 32-4 Máy khoan sắt GBM 32-4 GBM 32-4 Khoan chuyên dụng 15,550,000 
GBM 13RE Máy khoan sắt GBM 13RE GBM 13RE Khoan chuyên dụng 1,490,000 
2014051917070340 Máy khoan sắt Bosch GBM 10RE GBM 10RE Khoan chuyên dụng 1,245,000 
may-khoan-bosch-gbm-1000-re Máy khoan sắt Bosch GBM 1000RE GBM 1000RE Khoan chuyên dụng 940,000 
21082-50265-660x350 Máy khoan sắt Bosch GBM 350 GBM 350 Khoan chuyên dụng 920,000 
498925_600x450-gbm-6-re-1- Máy khoan sắt Bosch GBM 6RE GBM 6RE Khoan chuyên dụng 1,130,000 
may-khoan-bosch-gbm600_large Máy khoan sắt Bosch GBM 600 GBM 600 Khoan chuyên dụng 840,000 
GBM320 Máy khoan sắt Bosch GBM 320 GBM 320 Khoan chuyên dụng 790,000 
GDM 121 Máy cắt gạch GDM 121 GDM121 Máy dụng cụ điện cầm tay 1,250,000 
GCO14-24 Máy cắt sắt GCO 14-24 GCO 14-24 Máy dụng cụ điện cầm tay
grande_figura318 Máy cắt sắt GCO 200 GCO200 Máy dụng cụ điện cầm tay 2,790,000 
may-phay-go Máy phay gỗ GMR1 GMR1 Máy dụng cụ điện cầm tay 2,250,000 
Máy cưa bàn Máy cưa bàn GTS 10XC GTS10XC Máy dụng cụ điện cầm tay 14,950,000 
zxcxz Máy cắt nhôm GCM 10MX GCM10MX Máy dụng cụ điện cầm tay 5,580,000 
GSC28 Máy cưa kiếm GSC28 GSC28 Máy dụng cụ điện cầm tay
11687_shop1_718395 Máy cưa kiếm GSA 1100E GSA1100E Máy dụng cụ điện cầm tay 2,700,000 
283496833_gst_251 Máy cưa gỗ, cưa lọng GST25M GST25M Máy dụng cụ điện cầm tay 2,870,000 
18720298_A1 Máy cưa gỗ, cưa lọng GST80PBE GST80PBE Máy dụng cụ điện cầm tay 2,750,000 
11-BOSCH-jigsaw-GST-65-QTPJ160607-2 Máy cưa gỗ, cưa lọng GST 65E GST65E Máy dụng cụ điện cầm tay 1,650,000 
ngoduong_dam_coc Đầm cóc mikasa MT60 MT60 Máy công trình
GEX 125-1AE Máy chà nhám BOSCH GEX 125-1AE GEX 125-1AE Máy chà nhám
165758_011214_GSS-230 A-Professional Máy chà nhám BOSCH GSS 230A Máy chà nhám
GSS 1400 Máy chà nhám BOSCH GSS 1400 GSS 1400 Máy chà nhám
GPO 12CE Máy đánh bóng BOSCH GPO 12CE GPO 12CE Máy đánh bóng
GBG 8 Máy mài 2 đá BOSCH GBG 8 Máy mài 2 đá
GBG 6 Máy mài 2 đá BOSCH GBG 6 GBG 6 Máy mài 2 đá
51ep7DPIL-L._SL1279_ Máy mài khuôn BOSCH GGS 28LCE GGS 28LCE Máy mài khuôn
GGS 28LC Máy mài khuôn BOSCH GGS 28LC GGS 28LC Máy mài khuôn
s-l1000 Máy mài khuôn BOSCH GGS 5000L GGS 5000L Máy mài khuôn
1450844822_bosch-ggs3000l Máy mài khuôn BOSCH GGS 3000L GGS 3000L Máy mài khuôn
GWS 20-230 GWS 20-230 GWS 20-230 Máy mài góc
GWS 22-180LVI Máy mài góc BOSCH GWS 22-180LVI GWS 22-180LVI Máy mài góc
GWS 20-180 Máy mài góc BOSCH GWS 20-180 GWS 20-180 Máy mài góc
GWS 17-150CI Máy mài góc BOSCH GWS 17-150CI GWS 17-150CI Máy mài góc
Bosch_Blauw_GWS_17-125_CI_0.601.79G.003 Máy mài góc BOSCH GWS 17-125CI GWS 17-125CI Máy mài góc
GWS 13-125CI Máy mài góc BOSCH GWS 13-125CI GWS 13-125CI Máy mài góc
GWS 8-125C Máy mài góc BOSCH GWS 8-125C GWS 8-125C Máy mài góc
GWS 7-125 Máy mài góc BOSCH GWS 7-125 GWS 7-125 Máy mài góc
GWS-8-100-c Máy mài góc BOSCH GWS 8-100CE GWS 8-100CE Máy mài góc
GWS 7-100ET Máy mài góc BOSCH GWS 7-100ET GWS 7-100ET Máy mài góc
GWS 7-100T Máy mài góc BOSCH GWS 7-100T GWS 7-100T Máy mài góc
GWS 750-1001 Máy mài góc BOSCH GWS 750-100 GWS 750-100 Máy mài góc
combo-amoladora-angular-bosch-gws-6-115-gws-20-180-110121-MLA20681429837_042016-F Máy mài góc BOSCH GWS 6-100S GWS 6-100S Máy mài góc
combo-amoladora-angular-bosch-gws-6-115-gws-20-180-110121-MLA20681429837_042016-F Máy mài góc GWS 6-100 Máy mài góc
1758585_1472101856 Máy mài góc BOSCH GWS060 GWS060 Máy mài góc
105832 Máy khoan động lực dùng pin BOSCH GSR 1800LI GSR 1800LI Máy khoan động lực dùng pin
912786bild02bild Máy khoan động lực dùng pin BOSCH GSR 144LI GSR 144LI Máy khoan động lực dùng pin
19624121_B Máy vặn vít dùng pin BOSCH GSR 1080-2LI GSR 1080-2LI Máy vặn vít dùng pin
41oCvciJKXL Máy vặn vít dùng pin BOSCH IXO II 3.6V-LI IXO II 3.6V-LI Máy vặn vít dùng pin
GSH_16-30_dgd Máy đục phá BOSCH GSH 16-30 GSH 16-30 Máy đục phá
GSH11E Máy đục phá BOSCH GSH 11E GSH 11E Máy đục phá
OFBQMYIINWGSH 9VC Máy đục phá BOSCH GSH 9VC GSH 9VC Máy đục phá
GSH 5 X BOSCH Máy đục phá BOSCH GSH 5X GSH 5X Máy đục phá
bosch-gsh-5x-plus-demolision-hammer Máy đục phá BOSCH GSH 5 GSH 5 Máy đục phá
0611388008 Máy đục bê tông BOSCH GSH 500 GSH 500 Máy đục phá
Bosch_Blauw_GBH_8-45_D_0.611.265.100 Máy khoan bê tông BOSCH GBH 8-45DV GBH 8-45DV Khoan chuyên dụng 18,300,000 
SGWYWGQNMFGBH 8-45D Máy khoan bê tông BOSCH GBH 8-45D GBH 8-45D Khoan chuyên dụng 16,600,000 
MEVKTRHRVRGBH 5-40D Máy khoan bê tông BOSCH GBH 5-40D GBH 5-40D Khoan chuyên dụng 9,970,000 
GBH 4-32DFR Máy khoan bê tông BOSCH GBH 4-32DFR GBH 4-32DFR Khoan chuyên dụng 9,700,000 
GBH3 -28DRE Máy khoan BOSCH GBH3 -28DRE GBH3-28DRE Khoan chuyên dụng 5,830,000 
ZIYIIHECAJGBH 2-28DV Máy khoan bê tông BOSCH GBH 2-28DV GBH 2-28DV Khoan chuyên dụng 4,640,000 
PPAFWKFDVEGBH 2-26DFR Máy khoan bê tông BOSCH GBH 2-26DFR GBH 2-26DFR Khoan chuyên dụng 4,340,000 
FALVYBNXVYGBH 2-26DRE1 Máy khoan bê tông BOSCH GBH 2-26DRE GBH 2-26DRE Khoan chuyên dụng 3,750,000 
LTDQZSGSAJGBH 2-26DE Máy khoan bê tông BOSCH GBH 2-26DE GBH 2-26DE Khoan chuyên dụng
BYLOSQOCXRD26414 Máy thổi nóng D26414 D26414 Máy dụng cụ điện cầm tay
FHGNRODUQZD26411 Máy thổi nóng D26411 D26411 Máy dụng cụ điện cầm tay
ZGPOGSYLXAD26441 (1) Máy chà nhám vuông D26441 D26441 Máy dụng cụ điện cầm tay
ANALFNGJMTD28720 Máy cắt sắt D28720 D28720 Máy dụng cụ điện cầm tay
SLMSDOJGUGDWE561 Máy cưa đĩa DWE561 (Sao chép) Máy dụng cụ điện cầm tay
SLMSDOJGUGDWE561 Máy cưa đĩa DWE561 DWE561 Máy dụng cụ điện cầm tay
ZUTZHANEVDDW862 Máy cắt gạch DW862 DW862 Máy dụng cụ điện cầm tay
ZETOPNTIUGD25123K Máy khoan búa D25123K D25123K Máy dụng cụ điện cầm tay
NZAYBWRFOWD25013K Máy khoan búa D25013K D25013K Máy dụng cụ điện cầm tay
QKFNVQKCBJD25032K Máy khoan búa D25032K D25032K Máy dụng cụ điện cầm tay
APRQHDIBQZD25012K Máy khoan búa D25012K D25012K Máy dụng cụ điện cầm tay
SMPAEDPOOKDWD024 Máy khoan động lực DWD024 DWD024 Máy dụng cụ điện cầm tay
RCLOUNVLMRDWD014 Máy khoan sắt DWD014 Máy dụng cụ điện cầm tay
NIMEYARMXXDWD010 Máy khoan sắt DWD010 DWD010 Máy dụng cụ điện cầm tay
VKJBJSRHEDDW840 Máy mài góc DW840 DW840 Máy dụng cụ điện cầm tay
SKGLBEPPBFDW830 Máy mài góc DW830 DW830 Máy dụng cụ điện cầm tay
ODSGJOCUTYDWE8100S Máy mài góc DWE8100S DWE8100S Máy dụng cụ điện cầm tay
LVZHPRHTCJDW820 Máy mài góc DW820 DW820 Máy dụng cụ điện cầm tay
YWYKVUZEPVDW810 Máy mài góc DW810 DW810 Máy dụng cụ điện cầm tay
SYTEXQCZJPTLM 330 Máy đo khỏang cách Laser TLM 330 Máy dụng cụ điện cầm tay
BYSMDGQYWBTLM 165 Máy đo khỏang cách Laser TLM 165 TLM 165 Máy dụng cụ điện cầm tay
DJDZISKAZITLM 99 Máy đo khỏang cách Laser TLM 99 TLM 99 Máy dụng cụ điện cầm tay
WCEOSBRHHGSTPW 1800 Máy phun cao áp STPW 1800 STPW 1800 Máy dụng cụ điện cầm tay
HXCDTMSCDLSTPW 1400 Máy phun cao áp STPW 1400 STPW 1400 Máy dụng cụ điện cầm tay
LOMTPRXATQSTEL 721 Máy cắt nhôm STEL 721 STEL 721 Máy dụng cụ điện cầm tay
GNQCBAGFZDSTEL 670 Máy thổi nóng STEL 670 STEL 670 Máy dụng cụ điện cầm tay
WMMYJXPMNTSTEL 311 Máy cưa đĩa STEL 311 STEL 311 Máy dụng cụ điện cầm tay
DBSQSUHACOSTEL 345 Máy cưa lọng STEL 345 STEL 345 Máy dụng cụ điện cầm tay
NPOMQMOGSZSTEL 630 Máy bào STEL 630 STEL 630 Máy dụng cụ điện cầm tay
LYXEJSJZKTSTEL 701 Máy cắt sắt STEL 701 STEL 701 Máy dụng cụ điện cầm tay
EUIHWIFHJGSTSP 125 Máy cắt gạch STSP 125 STSP 125 Máy dụng cụ điện cầm tay
XDYNMNUDPSSTEL 861 Mài khuôn STEL 861 STEL 861 Máy dụng cụ điện cầm tay
XQQDNKPEZXSTGL 2218 Máy mài góc STGL 2218 STGL 2218 Máy dụng cụ điện cầm tay
RTEDPBGNKNSTGS 8100 Máy mài góc STGS 8100 STGS 8100 Máy dụng cụ điện cầm tay
VKHIIDMZAKSTGS  6100 Máy mài góc STGS 6100 STGS 6100 Máy dụng cụ điện cầm tay
KRXJBGPDMLSTGS  5100 Máy mài góc STGS 5100 STGS 5100 Máy dụng cụ điện cầm tay
DJIDRTDHLCSTGT  5100 Máy mài góc STGT 5100 STGT 5100 Máy dụng cụ điện cầm tay
LCXCZPKDMISCD 20C2 Máy khoan pin SCD 20C2 SCD 20C2 Máy dụng cụ điện cầm tay
AHFSGAEFUGSCD 12S2 Máy khoan pin SCD 12S2 SCD 12S2 Máy dụng cụ điện cầm tay
FPKPXWNXQSSTCD 1081B2 Máy khoan pin STCD 1081B2 STCD 1081B2 Máy dụng cụ điện cầm tay
CGSDEHIJQASTHM 5 Máy đục STHM 5 STHM 5 Máy dụng cụ điện cầm tay
ZASZKIAEVVSTHR 272 Máy khoan búa 272 STHR 272 Máy dụng cụ điện cầm tay
NDFGWPGSPGSTEL 505K Máy khoan búa 506K STEL 506K Máy dụng cụ điện cầm tay
NDFGWPGSPGSTEL 505K Máy khoan búa STEL 505K Máy dụng cụ điện cầm tay
RGHBLJTDJISTHR202K Máy khoan búa STHR202K Máy dụng cụ điện cầm tay
JQOPKCPTOVSTDH7213 Khoan động lực STDH7213 Máy dụng cụ điện cầm tay
POZVOHFDKNSTEL 142K Khoan động lực Stanley STEL142K Máy dụng cụ điện cầm tay
DURQYZMDUESTDR5510 Máy khoan sắt STDR5510 Máy dụng cụ điện cầm tay
NSVHRJRIMSSTEL 101 Máy khoan sắt STEL 101 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-tron-betong Máy trộn bêtông CT200-1/2B Máy công trình 3,900,000 
may-xoa-nen-betong Máy xoa nền bêtông MX002-KL Máy công trình
may-trai-nhua Máy trải nhựa MAY_TRAI_NHUA Máy công trình
may-dam Máy đầm MAY_DAM Máy công trình
may-xoa-nen-be-tong Máy xoa nền bê tông MX001-KN Máy công trình
xe-rua-123 Xe Rùa 123 XR001-N Xe rùa
may-bam-nen-betong Máy băm nền bê tông Máy công trình
may-cat-sat-gq40 Máy cắt sắt GQ40 FE-GQ40 Máy công trình
20150822104124_94357 Máy uốn sắt GW40 FE-GW40 Máy công trình
xe-rua-lon-do (1) Xe rùa lớn - Đỏ XR002-LD Xe rùa
may-han-200a (2) Máy hàn 200A MH200A-001 Máy hàn
bom-chim-nuoc-thai (2) Bơm chìm nước thải BC001-1.5HP Máy bơm nước
may-cat-gach-6006-tac (2) Máy cắt gạch 600(6 tac) MCG 6-001 Thiết bị ngành đá
toi-nang-hang-200kg (1) Tời nâng hàng 200Kg TD200-01 Thiết bị nâng hạ
100429701037 Toi treo 200- 1200Kg PA200A Thiết bị nâng hạ
may-uon-be-dai-gf20 (2) Máy uốn bẻ dai GF20 GF20-001 Máy công trình
may-duoi-sat Máy duỗi sắt MDKCN-001 Máy công trình
xe-day-hang-200kg Xe đẩy hàng 200Kg XD-X370 Thiết bị nâng hạ
may-uon-thep-gw40 Máy uốn thép GW40 GW40 Máy công trình
may-cat-sat-feg-935b Máy cắt sắt FEG-935B FEG-935B01 Máy dụng cụ điện cầm tay
9557NBD Máy mài MAKITA 9553NB 9553NB Máy dụng cụ điện cầm tay
may-mai-bosch-gws-6-100 Máy mài Bosch GWS 6-100 GWS 6-100 Máy dụng cụ điện cầm tay 990,000 
may-cat-sat-bosch-gco14-24 Máy cắt sắt Bosch GCO14-24 GCO14-24 Máy dụng cụ điện cầm tay 3,370,000 
may-cua-dia-bosch-gks-190 Máy cưa đĩa BOSCH GKS 190 GKS190 Máy dụng cụ điện cầm tay 2,250,000 
may-cat-bosch-gks235-turbo Máy cắt Bosch GKS235 Turbo GKS235 Máy dụng cụ điện cầm tay 3,050,000 
may-duc-be-tong-feg-eg-585-2 Máy đục bê tông FEG EG-585 EG-585 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-duc-be-tong-feg-eg-585 Máy đục bê tông FEG EG-585 EG585B Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-be-tong-eg-2601-sre Máy khoan bê tông EG-2601 SRE EG-2601 Máy dụng cụ điện cầm tay
xe-nang-tay XE NÂNG TAY XNHPT-VN001 Thiết bị nâng hạ
may-nen-khi-arwa-aw2040-2-0hp Máy nén khí Arwa AW2040( 2.0HP) AW2040 Máy nén khí denyo - airman
may-nen-khi-arwa-aw1530v1-5-hp Máy nén khí Arwa AW1530V(1.5 HP) AW1530V Máy nén khí denyo - airman
may-nen-khi-arwa-aw20252-0hp Máy nén khí Arwa AW2025(2.0HP) AW2025 Máy nén khí denyo - airman
may-nen-khi-arwa-aw3090v3-0hp Máy nén khí Arwa AW3090V(3.0HP) AW3090V Máy nén khí denyo - airman
may-khoan-dau-cap-feg-eg-506a Máy khoan đầu cặp FEG EG-506A EG-506A Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-bua-feg-512 Máy khoan búa FEG-512 EG-512 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-bua-feg-516-13mm-750w Máy khoan búa FEG-516 (13mm) 750W EG-516 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-bua-feg-517 Máy khoan búa FEG-517 EG-517 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-crown-ct10065 Máy khoan CROWN CT10065 CT-10065 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-crown-ct10066 Máy khoan CROWN CT10066 CT-10066 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-crown-ct10070 Máy khoan CROWN CT10070 CT-10070 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-crown-ct10032 Máy khoan CROWN CT10032 CT-10032 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-cat-sat-bosch-gco-200 Máy cắt sắt Bosch GCO 200 GCO 200 Máy công trình
may-cat-sat-350mm-2hp220v-1-pha Máy cắt sắt 350mm 2HP/220V 1 pha KCN 6-8 Máy công trình
may-cat-sat-thuy-luc-cam-tay-d25 Máy cắt sắt thủy lực cầm tay D25 D25 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-mai-goc-crown-ct13288 Máy mài góc CROWN CT13288 CT 13288 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-mai-crown-ct13290 Máy mài CROWN CT13290 CT 13290 Máy dụng cụ điện cầm tay
1224552-1[1] Máy mài FEG EG –911A EG911A Máy dụng cụ điện cầm tay
FEG-914-to Máy mài góc FEG-914 EG-914 Máy dụng cụ điện cầm tay
Makita-6271DW Máy vặn vít dùng pin Makita 6271DW MK6271-DW Máy dụng cụ điện cầm tay
may-khoan-pin-bosch-gsb-1080-2-li Máy khoan pin Bosch GSB 1080-2-LI GSB 1080-2LI Máy dụng cụ điện cầm tay 4,590,000 
img_5051 MÁY HÀN FILTECH MMA 200 MMA200 Máy hàn
may-duc-be-tong-makita-hm0870c-1100w Máy đục bê tông Makita HM0870C (1100W) HM0870C Máy dụng cụ điện cầm tay
Makita_HM1201 Máy đục bê tông Makita HM1201 (1130W) HM1201 Máy dụng cụ điện cầm tay
may-duc-be-tong-makita-hm18101-900w Máy đục bê tông Makita HM1810(1.900W) HM1810(1.900W) Máy dụng cụ điện cầm tay
may-duc-be-tong-feg-eg-581950w Máy đục bê tông FEG EG-581(950W) EG581 Máy dụng cụ điện cầm tay
lu-rung-1-tan-sakai (1) Lu Rung 1 Tấn Sakai LR001 Máy công trình
xe-nang Xe nâng XN001 Thiết bị nâng hạ
dam-ban-60kg (1) Đầm bàn 60kg ĐB001 Máy công trình
may-cat-gach-ban Máy cắt gạch bàn MAY-CAT-GACH-BAN Máy dụng cụ điện cầm tay
may-uon-thep-d25 (1) Máy Uốn Thép D25 MUD25 Máy công trình
may-cat-sat-maktec-mt241 Máy cắt sắt Maktec MT241 MT241 Máy công trình
xe-rua-cam (1) Xe rùa cam XR003 Xe rùa
may-xuc Máy xúc ND-MX Thiết bị nâng hạ
may-uon-sat Máy Uốn Sắt MUN-QSD Máy công trình
may-han-arc250s (1) Máy hàn ARC250S WS-ARC250S Máy hàn
khung-cat-betong-kc16 (1) Khung cắt betong KC16 KC-KC16002 Máy công trình
may-cat-gach-bosch01 Máy cắt gạch Bosch CGB-GDM121 Thiết bị ngành đá 1,250,000 
may-cat-sat-thuy-luc-d25 (2) Máy cắt sắt thủy lực D25 C-D25 Máy công trình
may-dam-ban (2) Máy đầm bàn DB-TC Máy công trình