may-dam-ban (1)
may-dam-ban (1)

Máy đầm bàn

SKU: DB-TC