GSH 5 X BOSCH

Máy đục phá BOSCH GSH 5X

SKU: GSH 5X