1450844822_bosch-ggs3000l

Máy mài khuôn BOSCH GGS 3000L

SKU: GGS 3000L