GGS 28LC

Máy mài khuôn BOSCH GGS 28LC

SKU: GGS 28LC