165758_011214_GSS-230 A-Professional

Máy chà nhám BOSCH GSS 230A