Gsb_1300_S

Máy khoan Bosch GSB 10RE

SKU: GSB 10RE

1,670,000