Bosch-GSB-20-2-RE

Máy khoan GSB 20RE

SKU: GSB 20RE